fredag 11. mars 2016

Like før


                     Denne helgen  kommer Tjelden tilbake til Trondheimsfjorden:) Mellom 12. og 13. mars skal den være på plass.

Bildet over er fra Tautra. En øy i Trondheimsfjorden, som og er et fugleparadis. Her er litt om området:

Strand, fjære og sjø i verneområdet er meget viktige rasteplasser for trekkende våtmarksfugler som gjess, ender og vadere.
 Hele 227 fuglearter er observert innenfor verneområdet. I de mest hektiske trekkperiodene, vår og høst, kan tusenvis av fugler være samlet her. I trekktidene er også en lang rekke sjeldne fuglearter observert her. Et bredt antall fugler overvintrer, mest dykkender, men også lommer, dykkere, skarv, stokkand, havørn og alkefugler.
Både ærfugl og sjøorre bruker svaet som myteområde mens svingfjærene felles midtsommers. Før moloen ble bygd hekket hele 1600 par ærfugl på Tautra.

Etter bruåpning og rovdyrbekjempelse har likevel ikke bestanden av ærfugl tatt seg opp, og ligger i dag på ca 150 par med flest reir på Åbåten. Floraen er artsrik med flere kravfulle og sjeldne arter. Hele øya er et kulturlandskap der dyrka mark og beitemark utgjør en stor del. Mindre områder med kulturskog finnes spredt, hovedsakelig i sør.

 Øya er relativt flat, med det høgeste punktet, på Kviningen helt i nordvest, på 26 moh. Med unntak av ei smal stripe med kalkstein tvers over den nordlige delen av øya er det lite fast fjell på Tautra. Det meste er lausmasser fra tida etter at isen trakk seg tilbake.

Mesteparten av det finkorna materialet er siden vaska vekk, slik at grove grus- og sandavsetninger med stor permeabilitet dominerer. Det har blitt fjernet en god del sitka flere steder på øya, og det pågår skjøtsel i form av rydding av gjengroingskratt på Kviningen.

På den nordre delen av Tautra er Klosterruinene er et viktig element i landskapet. Engområdene her ble tidligere beitet av storfe og sau og gjengroingen skjer raskt, særlig med ask, einer og rosebusker. Valen er et smalt parti som binder sammen den nordre og den søndre delen av øya.

Her var tidligere en svært artsrik lokalitet for dagsommerfugler.
Rydding og tynning av gjengroingskratt pågår for å få tilbake halvåpne enger der sommerfugl kan trives. Sør på øya beiter fortsatt storfe og sau.

Det er foretatt tynning av einerkratt på Litjholmen og utover Skagets østside for å bedre forholdene for hekkende ærfugl. På Storholmen hekker en betydelig koloni av fiskemåse, og i Måsdammen hekker hettemåker i stort antall. Et fugletårn står mellom Måsdammen og Sjødammen som er en brakkvannsdam som også er en svært rik fuglelokalitet.

I tillegg til fugl, karplanter og dagsommerfugler er også sopp- og mosefloraen kartlagt. Det er utarbeidet temevise infoplakater for Tautra. Området ble opprinnelig vernet 14.12.1984, men verneforskriften ble revidert i forbindelse med verneplan for sjøfugl i fylket.

Kilde:  Miljødirektoratet, Naturbase, Tautra.
Det skal bli hyggelig å høre de sterke ropene igjen, og se den rusle rundt i fjæra på leting etter mat.                                                                         Riktig god helg:-)


                                     Bildene er fra noen år tilbake, men kanskje det blir nye bilder i helgen.6 kommentarer:

 1. Da har den vel kommet hit også :-)) Alltid et hyggelig gjensyn! Og endelig et lite snav av vår her i Bergen :-D God helg!

  SvarSlett
  Svar
  1. Håper det:) Og ja, tjelden liker vi?
   Fin søndag!

   Slett
 2. Så flotte vårbilder av tjeld! Ikke lenge før den kommer tilbake :) Jeg har ikke sett den her heller ennå, men den kommer vel snart med våren:) God helg!

  SvarSlett
  Svar
  1. Tusen takk! Håper den kommer til deg også nå. Den pleier å være presis.
   Ha en fin søndag:-)

   Slett
 3. Da blir det spennende å se dem igjen, en flott vårglede tenker jeg :-)
  Virkelig nydelig det øverste bildet!
  Ha en fin helg :-)

  SvarSlett
  Svar
  1. Jepp! Da jeg bodd i Gudbrandsdalen, så var linerle, trost og stær vårfugler. Men nå overvintrer både stær og trost her i trøndelag, så da er det tjelden som har tatt over, samt linerla da. Som kommer i april:)
   Fin søndag!

   Slett