søndag 10. januar 2016
Jeg samler på gamle bøker om blomster, insekter og fugler. Alle med tegnet illustrasjon. Og etter opprydding fra min svigermor for noen år siden, fant jeg en gammel blomsterbok. Og inne i denne dukket denne advarselen opp.

Jeg husker Koloradobillen fra gamle Carl Barks historier i Donaldbladene på 60-tallet. Og gjett om vi lette etter Koloradobillene i potetåkeren! Fantasien var stor må vite, og vi fant mange biller ,)

Denne plakaten er rammet inn, og skal på veggen.Her litt opplysninger om billen, hentet fra Store Norske Leksikon:


Koloradobille, potetbille, Leptinotarsa decemlineata,billeart i familien bladbiller (Chrysomelidae). Den voksne billen er 10 mm lang og gul med 10 svarte lengdestriper
(5 på hver dekkvinge) over den sterkt hvelvede kroppen.
Larven er rød til rødgul, sterkt hvelvet (pukkelrygget) og blir ca. 12 mm.

Den voksne billen, som overvintrer i jorden, kan legge 300–800 egg.
Utviklingen fra egg til voksen tar 1–2 måneder, alt etter temperaturen.
I sørligere land opptrer tre generasjoner, i Danmark regnes med én.

Potet er den viktigste vertplanten.
Både den voksne billen og larven er meget grådige, slik at alt potetriset kan bli spist opp; bare stilkene blir stående tilbake.

Koloradobillen hørte opprinnelig hjemme i Colorado, USA, hvor den levde på villsøtvier (beskrevet første gang i 1824).

Ved introduksjonen av potetplanten ble den fra 1859 et alvorlig skadedyr på denne.
Den spredte seg etter hvert til andre stater i USA og i 1922 til Frankrike.
Siden har den spredt seg over hele Europa, unntatt Norge, Finland og Storbritannia.
I det sørlige Danmark har enkelte angrep forekommet fra 1949, og i Sør-Sverige fra 1972.

I Norge er den siden 1948 funnet flere ganger, men bare om bord i lossende skip.
Den kan antakelig etablere seg i kystområder i Sør-Norge, da det her er mildt nok til at den overlever vinteren.

Den kan spre seg til Norge med importerte planteprodukter, som blindpassasjer med båt, bil, jernbane og fly, eller med vinden.
Vindspredning er vanlig fra f.eks. Frankrike til Storbritannia og fra østersjølandene til Sverige.
I forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (matloven) er koloradobillen oppført som en planteskadegjører det er forbudt å introdusere og spre i Norge. Mattilsynet foretar kontroll av importvarer.

Det intereuropeiske arbeidet for å hindre spredning administreres av EPPO. Ved eventuelle angrep hos oss vil offentlige tiltak bli satt i verk.

Og forresten, poteten inneholder mye mere næringsstoffer enn pasta og ris. Heia poteten!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar